A bassa voce. Syng sagte.

A battuta. Følg taktslaget i nøjagtig takt.

Ab inito. Fra begyndelsen, det samme som da capo.

A capella. Korsang uden instrumentledsagelse.

A capriccio. Lunefuldt.

Accelerando. Gradvist hurtigere tempo.
Accent. Fremhævelse af en tone, enten ved at gøre den kraftigere eller ved en kort forlængelse.

Accolade. En klamme, der forbinder flere sammenhørende linjesystemer.

Adagietto.'Lille adagio' lidt hurtigere tempo end adagio.

Adagio. Langsomt.

Ad libitum. Efter behag.

A due. For to. A due mani - for to hænder på klaver.

Affabile. Venligt elskværdigt.

Affektlære. Et musikalsk læresystem fra 1600-tallet, hvor musikkens elementer udtrykte helt bestemte følelser.

Affetuoso. Med følelse.

Agitato. Oprørt.

Air. Fransk ord for arie, bruges om en melodi, der er sangbar og melodisk.

Akkompagnement. Ledsagelse til en solostemme.

Akkord. To eller tre toner, der klinger samtidig.

Aleatorik. Terningekast. Afhængig af tilfældet. En kompositionsmetode, som blev brugt midt i det 20. Århundrede.

Al fine. Indtil slutningen. Bruges i stykker med da capo.

Alla breve. Taktart med halvnoden som rytmisk enhed.

Alla marcia. I marchtakt.

Alla polacca. I Polonaisetempo, march i 3/4 takt.

Allargando. Bredere, langsommere.

Alla turca. I tyrkisk stil.

Alla zingara. I zigeunerstil.

Allegretto. Livligt tempo, der dog ikke er så hurtigt som allegro.

Allegro. Muntert. Efterhånden er ordet gået over til at betyde et hurtigt tempo.

Allegro assai eller molto. Meget hurtigt.

Allegro con fuoco. Livligt med fyrighed.

Allegro guisto. Passende hurtigt tempo.

Allegro ma non troppo. Ikke for hurtigt.

Allegro maestoso. Majestætisk.

Allegro moderato. Mådeholdent hurtigt.

Allegro risoluto. Bestemt og hurtigt.

Allegro vivace eller vivo. Livlig hurtighed.

Allemande. Tysk dans fra 1500-tallet.

Al segno. Til tegnet. Gentagelse af en del af et musikstykke indtil et angivet tegn.

Amabile. Elskværdigt.

A mezza voce. Med halv (dæmpet) stemme.

Amoroso. Forelsket, inderligt.

Andante. Roligt gående.

Andantino. Lidt hurtigere end andante.

Animato. Bevæget.

Ansats. Det øjeblik, hvor tonen bliver skabt ved sang, spil på stryge- eller blæseinstrumenter.

Anslag. Fingerens anslag på klaverets tangent og hammerens anslag på strengene.

Anthologi. Samling af udvalgte musikstykker.

A piacere. Efter behag.

Appassionato. Lidenskabeligt (Appasionata betyder "Lidenskabelig sonate")

Applicatur. Fingersætning.

A prima vista. Ved første syn.

Arabesk. Arabisk ornament. Bruges om en fantasifuldt slynget melodilinje.

Arco. Bue. Anvisning på, at man skal spille med buen efter en passage med pizzicato.

Arie. Solosang med akkompagnement, oftest fra en opera.

Arietta. Lille Arie.

Arioso. Mellemting mellem recititav og arie.

Arpeggio. Som på en harpe. Her spilles en akkords toner ikke samtidig, men efter hinanden, normalt nedefra og op.

Assai. Meget. Allegro assai betyder meget hurtig allegro.

A tempo. Tilbage til det oprindelige tempo.

Attaca. Angreb. Når ordet står ved afslutningen af en sats, betyder det, at man skal gå videre uden pause.

A vista. Fra bladet (spille eller synge fra bladet.)
Tip en ven  Sitemap - oversigt over tilgængelige sider  Udskriv
Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med ITProfil.dk. Vedligeholdes med ADcms