Parallelbevægelse. To stemmer bevæger sig i samme retning.
 

Paralleltoneart. Tonearter, der er placeret samme sted i kvintcirklen, altså dur og mol tonearter med samme altal fortegn, krydser eller b'er.

 
Parafrase. Omskrivning.
 
Parlando. Talende, hurtig sang på meget korte nodeværdier.
 
Partita. Betegnelse for forskellige instrumentale former samlet i en suite.
 
Partitur. Nodeside, hvor alle stemmerne i et musikstykke er noteret under hinanden.
 
Passacaglia. Gammel italiensk eller spansk dans i rolig tredelt takt, som regel i mol. Navnet betyder hanefjed.
 
Passion. Komposition over Jesu lidelseshistorie.
 
Passionato. Lidenskabeligt.
 
Pastorale. Hyrdestykke. Musik af landlig, idyllisk karakter.
 
Pathétique. Ophøjet, højtideligt.
 
Pause. Ophold i musikken.
 
Pavane. Gammel dans fra 1500tallet, højtidelig skridtdans i rolig todelt takt.
 
Pentatonik. Femtonighed. Tonesystemer, der deler en oktav op i fem trin.
 
Percussion. Slagtøj.
 
Perpetuum mobile. Evig bevægelse. Betegnelse for et musikstykke med et hurtigt næsten maskinagtigt forløb.
 
Pesante. Tungt.
 
Petit. Lille.
 
Piacere. Behag.
 
Piacevole. Grædende, klagende.
 
Piano (p). Svagt. pianissimo (pp) meget svagt. Jo flere p'er des svagere.
 
Piu. Mere f.eks. piu forte = mere forte.
 
Pizzicato. Knipset.
 
Placido. Roligt, stille.
 
Poco. Lidt - poco a poco = lidt efter lidt.
 
Poi. Derefter.
 
Polka. Livlig pardans.
 
Polonæse. Højtidelig polsk dans i tredelt takt.
 
Polyfoni. Mangestemmighed.
 
Polyrytmik. Sammenblanding af flere rytmearter.
 
Pomposo. Pompøst, højtideligt.
 
Ponticello, sul. Ved stolen (strygeinstrumenter).
 
Portamento. Båret.
 
Position. Stilling.
 
Possibile. Muligt.
 
Potpourri. Sammensætning af melodier af enten en eller flere operaer eller andre musikstykker.
 
Poussez. Opstrøg.
 
Præludium. Forspil.
 
Praltrille. Kort trille uden efterslag.
 
Prestissimo. Så hurtigt om muligt.
 
Presto. Meget hurtigt.
 
Prima. Den første - Prima vista: spille eller synge fra bladet.
Tempo primo - tidligere/første tempo.
 
Punto d'arco. Med spidsen af buen.
Tip en ven  Sitemap - oversigt over tilgængelige sider  Udskriv
Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med ITProfil.dk. Vedligeholdes med ADcms