Facile. Let.
 

Fandango. Spansk nationaldans i 3/4 takt.

 
Fanfare. Trompet eller hornsignal.
 
Fantasi. Et musikstykke udsprunget af komponistens fantasi. Uafhængigt af bestemte former.
 
Fermat. Hvilepunkt. Når tegnet er anbragt over noder eller pauser, angiver det en forlængelse af tidsværdien.
 
ff og fff fortissimo. Jo flere f'er, des kraftigere
 
fz forzando - ekstra kraftig accent på en tone eller en akkord
 
Figur. Lille sammenhængende tonegruppe.
 
Finale. Slutning
 
Fine. Slut. Se da capo al fine
 
Flagiolettoner. Overtoner. På strygerinstrumenter frembringes de ved, at strengen berøres let ved 1/2, 1/3 eller 1/4 af sin længde.
 
Folia. Spansk ord for 'dårskab'. Gammel dans i langsom 3/4 takt. Blev i 1600tallet meget brugt som ballet og selskabsdans.
 
Forsiringer. Musikalske udsmykninger.
 
Forslag. Hovedtonen i en stemme forsires med en nabotone, før den selv kommer. Kort forslag - noteret som 1/8 dels node med streg gennem nodetoppen - spilles på slaget, så hovednoden afkortes med forslagsnodens længde. Langt forslag - noteret uden streg - sætter ind før slaget. Derved får hovednoden sin fulde længde.
 

Forspil. En mindre indledning, der skal introducere en sang eller en salme.

 
Forte. Kraftigt.
 
Fortissimo. Meget kraftigt.
 
Fortegn. Tegn i nodestemmer, der viser, at en tone skal hæves eller sænkes eller bringes tilbage til det oprindelige. Faste fortegn gælder et helt musikstykke igennem. Løse fortegn gælder kun i den takt, hvor de forekommer. Fortegnene hedder kryds (opad), b (nedad) opløsningstegn (både opad og nedad). Desuden kan der forekomme dobbelt-kryds eller dobbelt-b, der gør en tone to gange en halv tone højere eller dybere.
 

Forzando. Forstærket.

 
Frase. Kortere sammenhængende melodiafsnit.
 
Frasering. Opdeling af en musikstykke i fraser.
 
Fuga. Flugt. Stemmerne jager hinanden indbyrdes.
 
Funebre. Sørgeligt.
 
Furiant. Livlig bøhmisk dans i 3/4 takt.
 
Furioso. Vildt, rasende.
Tip en ven  Sitemap - oversigt over tilgængelige sider  Udskriv
Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med ITProfil.dk. Vedligeholdes med ADcms